Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna


 

 

Witamy na naszej stronie

 

książkiw szkole przyjaznej dziecku,

w której nie tylko uczymy tolerancji,

szacunku ale też poznajemy świat.


 

 

nl Dyrekcja, GronoPedagogiczne i Pracownicy szkoły

 

 

      23 kwietnia 2015r  klasa 2a pod opieką pani Izabeli Żurawik i pani Hanny Łobockiej wybrała się do Torunia. Najpierw dzieci obejrzały w Planetarium film pt.”Cudowna podróż”. Później spotkaliśmy się z panem przewodnikiem Krzysztofem, który pięknie opowiadał o Toruniu i pokazał nam najciekawsze zabytki Starówki. Potem swoje kroki skierowaliśmy do Piernikarni, gdzie własnoręcznie wypiekaliśmy pierniki. Następnie poszliśmy na obiad do pięknej, stylowej restauracji na Rynku.

Wycieczka do Torunia
czytaj więcej

      Z okazji 75-rocznicy zbrodni katyńskiej od poniedziałku 13 kwietnia w naszej szkole gościła wystawa "Katyń 1940 - pamiętamy!". Wystawa została przywieziona do nas przez Pana Jerzego Góreckiego – prezesa Stowarzyszenia Katyń w Koninie. Na kilkunastu planszach przedstawione zostały fakty związane z zagładą polskich jeńców w Katyniu, Starobielsku, Charkowie, Twerze, Kijowie i Mińsku. Poza historiami jeńców, zamordowanych przez NKWD  można też było oglądać m.in. poświęcone im medale, odznaczenia i numizmaty, zdjęcia i krótkie relacje, upamiętniające pielgrzymki w miejsca zbrodni.

Wystawa  historyczna
czytaj więcej

SP 1 w Kole miało ogromną przyjemność gościć historyka wychowania

prof. dr hab. Piotra Gołdyna z prelekcją na temat kroniki szkolnej.

Profesor przybył na spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy w ramach sieci współpracy

z CDN w Koninie.

W swojej prezentacji podkreślił rangę kroniki szkolnej jako źródła wiedzy na temat

ważnych wydarzeń z życia szkoły oraz dziejów oświaty.

 Dlatego im staranniej kronika jest prowadzona, tym cenniejsza

dla historii – dowodem na to były liczne przykłady z kronik przedwojennych i z okresu PRL-u.

Na zakończenie, wszystkim prowadzącym kronikę szkoły, p. profesor przypomniał podstawową zasadę prowadzenia zapisków kronikarskich – regularność zapisów.

Kronika szkolna jako nie(d)ocenione źródło do dziejów oświaty.
czytaj więcej

      17 kwietnia w naszej szkole odbyła się Olimpiada Wiedzy Archimedes Historia. Plus. Do konkursu przystąpiło 60 uczniów z klas 4-6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały nauczycielki historii p. Monika Broda oraz p. Iwona Mucha.

Test konkursowy składał się z pytań zamkniętych. Na udzielenie odpowiedzi uczniowie mieli czas 45 minut. Konkurs ma na celu pobudzić i uaktywnić uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy.

Olimpiada Wiedzy Archimedes Historia. Plus 13 Edycja
czytaj więcej

     W piątek 17 kwietnia w naszej szkole odbyła się Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus .Biologia. Plus.

Wzięło w niej udział 48 uczniów z klas IV-VI.

     Olimpiada ta sprawdza wiedzę i umiejętności przyrodnicze uczniów. Ich zadaniem było napisanie testu.

Zakres materiału zgodny był z przedziałem wiekowym. Była więc kategoria testu dla klas czwartych, piątych i szóstych.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja .

 w składzie: p.Beata Bąkowska i p,Renata Jokiel.

Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus. Biologia Plus
czytaj więcej

W dniu 16 kwietnia 2015 r. już po raz czwarty odbył się przegląd piosenki organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kole oraz Miejski Dom Kultury w Kole. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych:

  • klas I – III szkoły podstawowej
  • klas IV – VI szkoły podstawowej
  • klas I – III gimnazjum
czytaj więcej

       16 kwietnia odbył się w naszej szkole test sprawdzający kompetencje uczniów klas III- Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty 2015 z Operonem. Do testu przystąpiło 76 uczniów klas trzecich. Trzecioklasiści mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki.

      Test składał się z dwóch części: polonistycznej, sprawdzającej kompetencje językowe uczniów, i matematycznej, badającej umiejętności z matematyki. Na rozwiązanie każdej z części testu uczniowie mieli po 45 minut. Testy miały za zadanie nie tylko sprawdzić poziom wiedzy uczniów, ale również umożliwić zapoznanie się z formułą egzaminów.

Test sprawdzający kompetencje uczniów klas III
czytaj więcej

      W dniu 15 kwietnia klasy IVB,VC i VIB wraz z opiekunami: p .B.Bąkowską .p.M.Brodą ,p .R.Jokiel i p E.Olejniczak udali się na wycieczkę. Miejscem docelowym była Łódz,a w szczególności Cinema City w Manufakturze.

Uczniowie wyżej wymienionych klas uczestniczyli w seansie filmowym, oglądali film 3D pt ”Dom”.

WYCIECZKA DO ŁODZI
czytaj więcej

Do niecodziennego wydarzenia doszło w bibliotece szkolnej

14 kwietnia 2015 r. za sprawą Koła Miłośników Kultury

pod kierunkiem n-la bibliotekarza Anny Tomczyk.

W tym dniu odbył się najprawdziwszy sąd nad lekturą „W pustyni i w puszczy”!

Na ławie oskarżonych pojawiła się książka, która spędziła niejednemu sen z powiek

i przysporzyła wielu ocen niedostatecznych.

Sąd nad lekturą w bibliotece szkolnej.
czytaj więcej

       10 kwietnia 2015 roku w naszej szkole odbył się konkurs języka angielskiego „Archimedes Lingua Plus”.

Konkurs trwał 45 minut i wzięło w nim udział 70 uczniów. W konkursie wyodrębnione zostały 4 kategorie wiekowe dla uczniów klas III, IV, V i VI. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu.

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARCHIMEDES LINGUA PLUS 2015
czytaj więcej

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma